Liczy się serce!

Napisał

Bez przymusu, bez żałowania, z radością, z serca! Tak mamy obdarowywać ludzi i tak mamy kochać Boga. Z serca mamy być dla Niego gotowym na wszystko – nawet na umieranie, na bycie startym jak ziarno.

Loading