Nie bądź obojętny

Napisał

Miłość nigdy nie jest oderwana od prawdy. Przemilczenie zła prowadzi do odrzucenia Boga, bliźniego i siebie samego. Upomnienie braterskie jest zatem przejawem miłości człowieka do człowieka ze zwzględu na Chrystusa. Kochać, to znaczy widzieć, oceniać na korzyść drugiego. Módlmy się wspólnie za siebie nawzajem.

Liturgia Słowa

Loading