Maryja Królowa

Napisał

Obecność Maryi na Niebieskim Tronie jest kontynuacją Bożego planu zbawienia człowieka. Jego naturalną konsekwencją, skutkiem, wynikiem. Pan Bóg czyni to oczywiście z miłości do Stworzonych (czyli nas). I dobrze, że tak się dzieje. Mamy więc w niebie swojego przedstawiciela, który ciągle o nas pamięta.

Liturgia Słowa

Loading