Rentgen

Napisał

Dziś trzeba zrobić duchowego rentgena: Pan Jezus nawołuje do tego faryzeuszów – a przez to i mnie – w Ewangelii; chodzi o to, by nie skupiać się tylko na tym, co zewnętrzne, na efektach, ale widzieć głębiej, docierać do intencji, do przyczyn, do pragnień. Św. Paweł ukazuje Tesaloniczanom swe wnętrze, podkreślając, że nie działa ze złych pobudek, a jego intencje są czyste. Św. Ludwik IX, którego dziś wspominamy, a jednocześnie patron Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, napisał w swym liście do syna: “Jeśliby Pan zesłał na ciebie jakiekolwiek utrapienie, znoś je spokojnie i z dziękczynieniem, wiedząc, że służy ono twojemu dobru i że prawdopodobnie w pełni na nie zasłużyłeś.”

Liturgia Słowa

List św. Ludwika do syna

Loading