Jan Niezłomny

Napisał

Dziś Słowo przestrzega, że niezłomność nie popłaca. Uporczywe trwanie przy Prawdzie i zabiegania o nią może powodować kłopoty. Jednak w tym trudnym, ludzkim doświadczeniu Pan Bóg wychodzi nam na przeciw mówiąc ku pokrzepieniu to, co kiedyś powiedział do Jeremiasza.

Loading