Dobre słowo

Napisał

Liturgia dzisiejszego dnia zaprasza każdego z nas, abyśmy zanieśli słowo wiary i nadziei drugiemu człowiekowi. Słowo, które uzdrawia, zbawia, uwalnia, wypędza złego ducha, daje życie, odradza, buduje. Tym Słowem jest sam nasz Pan Jezus Chrystus, który umacnia w nas to co dobre i troskliwie strzeże tego, co umocnił.

Loading