Duchowa szminka

Napisał

Kiedy kobieta chce przypodobać się mężczyźnie, maluje się, atrakcyjnie ubiera; i odwrotnie – mężczyzna, chcąc przypodobać się kobiecie, mówi czułe słówka, chce dobrze wyglądać. Szkoda, że nie istnieje duchowa szminka, żeby móc się przypodobać Panu Bogu… A jednak istnieje – mówi o tym św. Paweł: “abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając”: pełnienie woli Bożej jest pewną drogą do tego, by znalazł On w nas upodobanie. Pokazuje to też Ewangelia – choć św. Piotr po ludzku był pewien, że kolejne chwile spędzone na łowieniu będą czasem zmarnowanym, to jednak jest posłuszny Jezusowi.

Liturgia Słowa

Loading