Pojednanie

Napisał

Już nie jesteśmy dla Boga obcymi i Jego nieprzyjaciółmi. W Osobie Jezusa Bóg uczynił nas godnymi siebie. To wielka rzecz! Mogę być blisko Niego nawet wtedy, kiedy odczuwana słabość przypomina mi o moich niedoskonałościach. Jestem przecież Jego obrazem!

Loading