Owoce łaski…

Napisał

…ale też i decyzji, które podejmujemy zawsze będą miernikiem zmian, jakie mogą się w nas dokonać. Ważne jest jednak to, że Pan Bóg niczego we mnie nie dokona bez mojego w tym udziału (zgody).
Niech więc kosze na dobre owoce zawsze będą pełne!

Loading