Kim czy czym?

Napisał

Warto sobie uświadomić i przypomnieć, że Kościół to:

 1. dom Boży – własność Boga Żywego
 2. filar i podpora prawdy
 3. społeczność ludzi ochrzczonych, nabytych Krwią Jezusa Chrystusa
 4. zgromadzenie Boga
 5. zwołanie Boga
 6. naród święty
 7. lud Bogu na własność przeznaczony
 8. lud, który w Nim (Kościele) dostępuje miłosierdzia
 9. lud, który obwieszcza Jego chwałę, zwycięstwo, Jego zbawienie
 10. Jego siedziba i rodzina nad którą czuwa, ochrania, uświęca
 11. czyli każdy z nas: TY i JA

Liturgia słowa: 1 Tym 3,14-16

Loading