O tym jak pilnować interesu Ojca

Napisał

Stwierdzeniem “czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca”, Jezus po raz pierwszy zwrócił się tym imieniem nie do Józefa, ale do Ojca w niebie, wskazując prawdziwy kierunek skąd On sam, ale także i my mamy czerpać siły, moc, inspiracje, prawdziwą miłość…

Ojciec niebieski wzywa każdego z nas to wypełnienia specjalnego zadania, choć może być tak, że nie potrafimy odczytać i do końca zrozumieć sensu Jego woli, ale gdy tylko otworzymy się wystarczająco na działanie Jego Ducha, wtedy zostanie objawiony nam Jego plan, który jest miliony razy lepszy od planu jaki my sami mamy na nasze życie, bo jest po prostu najlepszy.

Zapraszając nas by pilnować interesu Ojca,  Pan daje także narzędzia do wykonania tego zadania, a więc Jego łaska, błogosławieństwo i moc – więc nie ma się czego obawiać, ten interes jest czysty…

Loading