Ty jesteś…

Napisał

Piotr zwykle wyskakiwał przed szereg i błyskawicznie odpowiadał na zadawane przez Jezusa pytania, dlatego i tym razem nie mogło być inaczej, kiedy inni zastanawiali się w jakie słowa ubrać swoją odpowiedź, ten pod natchnieniem wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, wybranym i namaszczonym przez Boga, samym Bogiem. Dlatego też nie mogło być inaczej, by pomimo trzykrotnego zaparcia się Mistrza, ten który widział w Jezusie kogoś więcej niż nauczyciela, proroka, wybawiciela narodu spod panowania rzymskiego, cudotwórcę, właśnie Piotr został pierwszym wśród Apostołów i otrzymał klucze Kościoła…

A kim w Twoim życiu jest Jezus…?

Loading