Słowo: usłyszeć i zrozumieć

Napisał

Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej słuchają Prawa, które jest im objaśniane tak, że mogą je zrozumieć – to jest dla nich powodem do świętowania i wielkiej radości. Jezus wysyła swych uczniów, żeby głosili Słowo i daje im przy tym wiele pouczeń, co pokazuje, jak ważne jest głoszenie. I jak niesamowicie ważne jest słuchanie: nie tylko, żeby usłyszeć, ale żeby zrozumieć i przyjąć sercem.

Liturgia Słowa

Loading