Nie na zatracenie

Napisał

Ludzkie decyzje i postawy zazwyczaj są brzemienne w jakieś skutki. W owoce albo w konsekwencje, radości albo smutki.
Pan Bóg doświadczając Izraela konsekwencjami za jego postawę (księga Barucha) zawsze okazuje mu również swoje miłosierdzie i łaskę.
Dziś, właśnie to, daje mi ufność i nadzieję, że Bóg, mimo wszystko, wciąż o mnie pamięta…

Loading