Stworzeni do miłości

Napisał

Czytania dzisiejsze bardzo rodzinne i bardzo odpowiednie na czas rozpoczynającego się synodu. Słowo Boże mówio tym, że każdy z nas jest stworzony do miłości, do relacji. Im bardziej się zamykam i izoluję, tym mniej jestem sobą, bo jestem na obraz i podobieństwo Boga, który jest Miłością. A zatem im bardziej kocham, im bardziej dbam o relacje, tym bardziej jestem sobą i tym bliżej mi do nieba, do wspólnoty z Bogiem i wszystkimi, którzy tam są.

Najtrudniejsze w tym wszystkim to pamiętać, że po Wielkim Czwartku z reguły jest Piątek i Sobota, a Niedziela dopiero potem… Miłość jakoś nie chce myśleć inaczej, jak tylko według logiki paschalnej.

 

Loading