Nie chowajmy głowy w piasek

Napisał

Jezus Chrystus jest pełnym mocy Synem Bożym, a my powołani przez Niego by prowadzić innych do posłuszeństwa wierze w Niego. On jest Panem historii i obecnych wydarzeń, a my mamy konkretną role do spełnienia w Jego imieniu!

Loading