Właściwe “dlaczego”

Napisał

Usprawiedliwienie uzyskujemy nie przez pobożne praktyki czy przez ciężkie duchowe prace, ale przez wiarę, że Bóg nas – bezsilnych – usprawiedliwi, to znaczy przebaczy nasze grzechy i obmyje nas we Krwi Jezusa. Kluczem do bram usprawiedliwienia jest więc pokora, skrucha i zaufanie (których zabrakło faryzeuszom i uczonym w Prawie). Jezus powiedział kiedyś do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki): “Grzesznicy, nie pytam was, dlaczego zgrzeszyliście, ale dlaczego się nie nawracacie”.

Liturgia Słowa

Loading