Komu wiele dano

Napisał

Dano nam bardzo wiele: usprawiedliwienie i uwolnienie z niewoli naszych grzechów, a nadto Ciało i Krew Syna Bożego, jako znak miłości Ojca. Wiele też będzie się wymagało: by nie powracać dobrowolnie w niewolę przeszłości, niewolę ciemności i własnych pragnień. To trudne zadanie, ale dlatego mamy po prostu każdego dnia oczekiwać na łaskę, jak słudzy na powrót swego pana.

Liturgia Słowa

Loading