Za wszystko zapłata

Napisał

Walka z własnymi pragnieniami i słabościami, niedobrymi przyzwyczajeniami, nie jest prosta. Ale kto powiedział, że będzie łatwo: skoro nawet Jezus doznawał udręki będąc tu, na ziemi, to dlaczego ja chciałbym w życiu mieć jedynie luzik i święty spokój? Jeśli już nie miłość do Zbawiciela, to chociaż świadomość tego, że zapłatą za grzech jest śmierć, niech powstrzymuje mnie od pójścia drogą nieprawości i spełniania własnych pragnień.

Liturgia Słowa

Loading