Z Ducha

Napisał

Ludzkie doświadczenie konfliktów (wewnętrznego rozdarcia) jest doświadczeniem bardzo powszechnym. Istotnie wpływa na nasze zachowania i postawy stając się niejednokrotnie powodem różnych problemów. Święty Paweł, choć psychologiem nie był, jednak bardzo trafnie określił jakość ludzkiej kondycji. Otóż sami z siebie niewiele możemy. Ciało i pożądliwości zawsze wyprowadzą nas z przestrzeni Boga. Warto jednak pamiętać, że przecież jest jeszcze ŻYCIE będące owocem Ducha Bożego, którego otrzymaliśmy. Według Niego więc żyjmy!

Loading