Niedziela świętego Bartymeusza

Napisał

Nie ma w oficjalnych wykazach świętych bohatera dzisiejszej Ewangelii – Bartymeusza. Podobnie jak próżno byłoby tam szukać Szymona z Cyreny, Nikodema, czy innych bohaterów Ewangelii. W litanii do Wszystkich Świętych pojawia się wezwanie “Wszyscy święci Uczniowie Pańscy”, zaraz po tym, jak wezwaliśmy wstawiennictwa Łukasza, Marka, Barnaby i Marii Magdaleny.

Ja myślę, że można o Bartymeuszu myśleć, kiedy do Wszystkich świętych Uczniów Pańskich się modlimy. Bo cóż więcej trzeba zrobić, żeby być uczniem, niż to co zrobił Bartymeusz? Bartymeusz, jak prawdziwy uczeń: woła do Jezusa, modli się do Niego, prosi Go o miłosierdzie, przychodzi do Niego, wierzy w Niego, zostaje przez Niego uzdrowiony, idzie za Nim drogą.

Loading