Pochwała pokory

Napisał

I tak już w ludzkim życiu jest, że jednym z podstawowych naszych dążeń jest nieustanne, permanentne, ciągłe, a niekiedy nawet uporczywe szukanie siebie. To postawa przeciwna pokorze, skromności, uniżeniu, cichości… Pan Jezus tymczasem mówi wyraźnie: “kto się wywyższa…”
Pomyślałem sobie – dobrze, że przez skromność swoją w klasztornym refektarzu siedzę nieco z boku. No bo przecież nie jestem najważniejszy. W związku z tym mam więc chyba realną szansę usłyszeć: Przyjacielu, przesiądź się wyżej…

Loading