Mistrzostwa Świata w Pokładaniu Nadziei

Napisał

Wszystkich Świętych dzisiaj! Wszystkich! Od Grzegorza z Nazjanzu do naszych babć, od Marii Egipskiej do niedawno zmarłych przyjaciół. Jak oni to zrobili, że udało im się uświęcić, żyć błogosławieństwami i znaleźć się w Jeruzalem niebieskim, przed tronem Baranka? Instrukcja jest w drugim czytaniu: “Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty”.

W czym pokładam nadzieję? W kim pokładam nadzieję?

Mistrzostwa Świata w Pokładaniu Nadziei – trwają.

Liturgia Słowa

Loading