Życie codzienne, życie wieczne

Napisał

Zajęty sobą, nie zauważyłem, że Pan Bóg mnie kocha; a skoro kocha, to robi dla mnie wszystko – tak, jak (choć w nieskończenie mniejszym stopniu) zakochany chłopak zrobi niemal wszystko dla swej ukochanej. Pragnie jednak mojej wdzięczności i odwzajemnienia miłości, tym bardziej, że wszystko, czym jestem, co mam – to wszystko pochodzi od Niego. Z tego letargu zapatrzenia w siebie wyrywają mnie dobre rady, które daje św. Paweł w pierwszym czytaniu: jeśli będę je wprowadzał w życie codzienne, wtedy otrzymam życie wieczne.

Liturgia Słowa

Loading