Czy jestem miłosiernym uczniem Pana?

Napisał

Miłosierny uczeń Pana to ten, który:

  • nikomu nie jest nic dłużny poza wzajemną miłością
  • nie wyrządza zła bliźniemu
  • ma bojaźń przed Panem
  • znajduje radość w Jego przykazaniach
  • uczciwie zarządza swymi sprawami
  • pamięta o ubogich
  • na pierwszym miejscu stawia Boga a nie bliźniego, a nadto siebie samego
  • realnie ocenia sytuację
  • ufa Bogu
  • wyrzeka się wszystkiego

Loading