Doświadczenia

Napisał

Pan Bóg zsyła i dopuszcza doświadczenia, by nas czynić godnymi siebie, to jest pozwolić nam mieć z Nim bardzo bliską relację. Bo bez tej Jego przedziwnej łaski jesteśmy jedynie sługami nieużytecznymi. Dzięki temu, że włącza nas w swój plan zbawienia – doświadczając nas – możemy stawać się wolni od wpływów diabła i ostatecznie dostąpić dóbr wielkich.

Liturgia Słowa

Loading