Wielki przyjaciel małych

Napisał

Prawdziwa wielkość zawsze schyla się przyjaźnie ku małości, tak jak Bóg stający się człowiekiem. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym – wzywają słowa Psalmu. Biskup Marcin z Tours, wielki przyjaciel małych – sam zresztą uznający się na małego i słabego – dobrze zrozumiał i przyjął wołanie tego Psalmu.

Loading