Jestem Jerozolimą

Napisał

Maryja idealnie rozpoznała czas swego nawiedzenia; Jerozolima – nie; Matatiasz rozpoznał moment działania ducha Bożego; mnie nie zawsze się to udaje. Dlaczego? Bo jestem skupiony na swoich sprawach, myślę o sobie i bardzo szanuję swoją wolę. Dzisiejszy psalm responsoryjny (zwłaszcza trzecia zwrotka) wskazują drogę wyjścia z tej sytuacji.

Loading