Król oddaje krew

Napisał

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków.

To jest jakieś szaleństwo. Król oddaje krew, bo źle się mają Jego poddani. A jak już się poczują lepiej, to dzieli się swoją władzą, swoim królowaniem. Ale taki jest Bóg – zajmuje się tym, co się źle czuje, co w grzechu zawiązane. Wołaj Go, jeśli Ci źle. Wołaj Go, jeśliś w jakimś grzechu. On sobie z tym poradzi, po królewsku.

Loading