mene, mene, tekel ufarsin

Napisał

Błogosławiona palec dobrego Boga czuwa nad naszym życiem. Zwłaszcza kiedy ulegamy pokusie beztroskiego życia połączonego z bałwochwalstwem. Niech będzie uwielbiony Pan za każdego proroka, który pomaga mam w nawróceniu i przyjęciu słowa Pana.

Dn 5, 1-28

Loading