Nic należącego do nich

Napisał

Lwy nie dotknęły Daniela, ponieważ nie znalazły w nim nic należącego do nich. Podobnie i zły duch nie może złamać człowieka, którego serce jest zatopione w Bogu. Dlatego nawet w pośrodku niesamowicie trudnych i smutnych wydarzeń, podczas gdy większość będzie mdleć ze strachu i zgrozy, osoby wierzące będą mogły podnieść głowy i z tęsknotą wypatrywać ukochanego Pana, który nadchodzi.

Liturgia Słowa

Loading