Adrzejkowe “przepowiednie”

Napisał

Dzisiejsze czytania zawierają przepowiednie, która nie są jakimiś wróżbami na przyszłość, ale zapowiedzią tego, co naprawdę się stanie, bo Słowo Boże zawsze jest skuteczne, jeśli mamy odwagę trzymać Boga za Słowo. To się spełni: Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie! Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony! Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony! Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi!

Loading