Zapominany styl życia!

Napisał

Postawa człowieka adwentu:

  • bezwzględne zaufanie Bogu we wszystkich okolicznościach życia
  • przyjęcie dary życia wiecznego
  • miłość
  • czujność
  • bezinteresowność
  • ufność
  • radość
  • gotowość
  • gościnność
  • otwartość

Loading