Gdzie się chowa drugi syn?

Napisał

Kiedy jasne się staje, że popełniłem błąd, kogoś skrzywdziłem, zgrzeszyłem – mam dwa wyjścia: schować się w usprawiedliwianie się, znalezienie wytłumaczenia lub znaleźć schronienie w imieniu Pana. Imię Zbawiciela to “Bóg zbawia”. Jest ono dane drugim synom, którzy popełnili nieprawość, mieli nieczyste serca, ale opamiętali się i poszli za głosem Jezusa.

Liturgia Słowa

Loading