Ja jestem Pan i nie ma innego

Napisał

Prorok Izajasz przypomina o wyjątkowości naszego Boga, o Jego mocy i panowaniu w historii. Bóg wszystko stwarza: światło, ciemność, pomyślność i niedolę. Bóg panuje  i troszczy się o każdego, Jego zbawienie obejmuje nawet krańce ziemi i każdy z nas może wejść na drogę nawrócenia.

Loading