wielki płacz

Napisał

Rachel opłakuje dzieci, które giną i nie znajduje pocieszenia. Porusza nas cierpienie ludzi, zwłaszcza dzieci, ale do wielu poważnych grzechów się przyzwyczailiśmy i nie porusza nas ani, że Bóg jest raniony, ani, że wiele dzieci i dorosłych ginie duchowo na teraz i może na wieki. Wielki płacz nad nimi… i nad nami, żeśmy już tak niewrażliwi.

Loading