Moja osobista relacja z Bogiem

Napisał

Apostoł Jan przestrzega nas przed uleganiem pożądliwościom: ciała, oczu oraz przed pychą życia.One to są zródłem naszego grzechu i nie pochodzą od Ojca – Źródła Miłości tylko ze świata. Przykładem umiłowania Boga a nie świata jest prorokini Anna, która nie rozstawała się z świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przez tą zażyłą relacje z Bogiem rozpoznała Mesjasza w ofiarowanym dzieciątku. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy wykorzystywali każdą chwilę na wzmocnienie relacji z Bogiem.

Loading