Dzielmy się wiarą jak chlebem

Napisał

Temat miłości pojawia się często w liturgii, bo jest to nagląca potrzeba dzisiejszego zgłupiałego świata, by człowiek potrafił dawać siebie drugiemu człowiekowi, który głodny jest uwagi, zainteresowania, rozmowy, wsparcia. “Dzielmy się wiarą jak chlebem” to nie tylko słowa piosenki, ale wołanie człowieka by zauważyć jego potrzeby, które są głębsze i poważniejsze niż tylko zaspokajanie żołądka.

Jan Apostoł dzisiaj mówi: “Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” Znać Boga znaczy wypełniać Jego przykazania, z których największym jest przykazanie miłości…

Loading