Trzy razy słuchanie

Napisał

Liturgia Słowa mowi mi dziś trzy rzeczy:

  1. odkrywania Boga i słuchania Go trzeba się uczyć, trzeba Go poznawać, naprawdę chcieć go usłyszeć i spotkać;
  2. Bóg nie może się powstrzymać od mówienia do nas o swej miłości – widać to jasno w działalności Jezusa ukazanej w Ewangelii: Jezus jest Słowem Ojca, przez które wyznaje nam swoją miłość;
  3. kiedy już mówi, a my pokornie i wiernie słuchamy, jest to bardzo osobiste spotkanie; na tyle intymne, że pierwsze czytanie dyskretnie przemilcza moment, kiedy Bóg zaczął mówić do Samuela.

Liturgia Słowa

Loading