Synowie Helego

Napisał

Pierwsze czytanie wydaje się być zaskakujące: Arka Przymierza, która była oczywistym znakiem obecności Boga pośród swego ludu, nie ochroniła Izraela przed klęską z rąk Filistynów. Jeśli jednak przeczytamy całą historię (2 i 4 rozdział Pierwszej Księgi Samuela), stanie się jasne, że powodem, dla którego Bóg dopuścił cierpienie na swój lud, były konkretne grzechy, co do których Bóg upominał już wcześniej, jednak grzesznicy nic sobie z tego nie robili. Czasem tak być może w naszym życiu: dziś, kiedy spotka mnie jakieś doświadczenie, jestem zaskoczony, zdruzgotany; jednak Bóg widzi też “wczoraj” i “jutro”, a nic nie dzieje się bez powodu, stąd z pokorą trzeba przyjmować wszystkie sytuacje i z ufnością oddawać się w ręcę miłosiernego Ojca.

Liturgia Słowa

Loading