Mandat wybrania

Napisał

Wszyscy go otrzymaliśmy, choć wydaje się, że nie nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Mandat wybrania to jak namaszczenie, podobne temu, które miało miejsce w życiu Saula i następnych królów Izraela. Desygnowanie na władcę; przede wszystkim jednak realizacja woli Boga. Pan Jezus, powołując, już nie namaszczał. Wybierając (jak na przykład Lewiego) zapraszał do pójścia za sobą. Podobnie czyni teraz. On ciągle zaprasza. Wystarczy słuchać.

Loading