Co niesiesz innym?

Napisał

Św. Paweł nawet kiedy pisał o osobistych sprawach, takich jak tęsknota za bliskimi osobami, zawsze wplatał nauczanie o Chrystusie: Jezusem żył, oddychał, o Nim cały czas myślał. Pokazuje nam w ten sposób, że nasze sprawy codzienne, to, co dla nas ważne, musimy bez przerwy odnosić do Jezusa, który ma być najważniejszą osobą. Widać to też w sposobie działania uczniów Pana, którzy są posłani nie tyle, by przekazywać informacje o Nim, a zanosić innym Jego samego.

Liturgia Słowa

Loading