Pierwsze miejsce

Napisał

… zawsze należy się Bogu. Z prostego względu. On jest na początku wszystkiego i jest przyczyną wszystkiego. Autor tekstu z Księgi Izajasza doskonale o tym wiedział.
Postępowanie według Bożych przykazań i życie Słowem Boga owocuje błogosławieństwem. Daje świeżość, młodość, obfitość i rozkosz.
Ale my to wszystko dobrze wiemy! Dlaczego jednak w życiu ciągle jest inaczej..?

Loading