Tyle otrzymasz ile masz wiary

Napisał

Siła modlitwy Estery nie polega na jej długości czy zgrabnie dobranych słowach, ale na ufności, jaką złożyła w Bogu. Tyle otrzymasz ile masz zaufania, według swej wiary – można byłoby ukuć duchowe prawo. Jezus zachęca do proszenia, ale jeszcze bardziej do ufności, przypominając jednocześnie – to ważne! – na czym polega całe Prawo i Prorocy.

Liturgia Słowa

Loading