Zależności…

Napisał

… są nieodzowną częścią ludzkiego życia. Regulują międzyludzkie stosunki, określają granice. Zależności to przedmiot dyskusji, sporów, powód targowania się i tworzenia układów.
Pan Bóg też proponuje nam zależność. Od Niego samego. Takie coś za coś. Zależność związaną z Jego błogosławieństwem, pomyślnością i opieką, które wynikają z życia według Bożych przykazań.
Więc jak, wchodzisz?

Loading