sam sobie mistrzem i panem?

Napisał

Świętujemy urząd nauczania Piotra. Czy miał on szczególne wyksztalcenie, zdolności, wiedzę, mądrość, że może czegoś ciebie nauczyć? Mistrzem jego życia w każdym szczególe był Jezus, Jemu się oddał i od Niego się uczył kochać, ufać, żyć i umierać. Dlatego ma mądrość, której potrzebujesz: wskazuje na Mistrza!

Loading