Aby służyć

Napisał

Kiedy atakują mnie różne pokusy, często moją naturalną (to znaczy pierwszą) reakcją jest szukanie winnych i osądzanie ich za mój stan (atak pokus nie jest przyjemny) – mogą to być pokusy władzy, znaczenia, jak w dzisiejszej Ewangelii. Na szczęście pierwsze czytanie uczy mnie, jak powinienem reagować w czasie strapienia: nie sądzić, ale szukać ratunku u Tego, kto może mnie wybawić od nieprzyjaciela, który zwie się diabeł i szatan. Pan Zastępów przychodzi, ale Jego łaska dana jest temu, kto jest pokorny na wzór Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.

Liturgia Słowa

Loading