Zasłużyć sobie na zaufanie

Napisał

Pan Bóg podobnie jak właściciel winnicy z przypowieści, okazuje nam ogromne zaufanie, dając wolność w codziennych wyborach życiowych. Jest również bardzo cierpliwy i sprawiedliwy, bo nieustannie nam – najemnikom, wybacza zuchwałość, nadużywanie Bożego miłosierdzia, lekceważenie Jego nauki, Jego miłości do swojej Winnicy-Kościoła…

“Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za wszystkie łaski, które zostały nam dane – za wszystkie trudy i zniewagi, które poniosłeś dla nas. Najmiłosierniejszy Odkupicielu, Przyjacielu i Bracie, obyśmy Cię lepiej poznali, szczerzej Cię kochali, doskonalej Cię naśladowali, dla Ciebie samego” (modlitwa XIII-wieczna).

Loading