Niedziela okładania nawozem

Napisał

Spać nie mogłem po nocach, bo myślałem o nawozie z dzisiejszej Ewangelii. Czym to Bóg chce mnie właściwie obłożyć?

Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze: “Nawóz to łzy, żal, modlitwy, spanie na ziemi, czuwania nocne, braki odczuwane w duszy i ciele, napomnienia otrzymane po wyznaniu grzechów, bardziej pokorny styl życia”. (Grzegorz z Nazjanzu, Orationes 40,9). 

Daj mi Panie rozpoznać w tym co nie idzie po mojej myśli, w trudnościach – nawóz. Twoją troskę o to, żeby moje serce było pokorne.

Liturgia Słowa

Loading