co takiego ci zrobił, że Mu nie ufasz?

Napisał

Uzdrawiał, pocieszał, karmił, przybliżał do Boga, ale mimo to mieszkańcy Nazaretu (zwykli ludzie) chcą Go brutlnie zamordować. I to za co? Za 3 zdania prawdy! Czasem zatrzymujemy się na mało ważnych drobiazgach i tracimy przez nie cały pokój i całe dobro danej sytuacji. A czasami z powodu jakiegoś szczegółu naszego życia sprzeciwiamy się samemu Bogu, nie zawierzamy Mu wszystkiego z pełnym spokojem i dziecięcą ufnością.

Loading